Kancelaria Radców Prawnych Ciach & Rogulski


FIRMA: Kancelaria Radców Prawnych Ciach & Rogulski
ADRES: ul. Starołęcka 38 lok. 204
MIEJSCOWOŚĆ: 61-361 Poznań, Wielkopolskie
TELEFON: 61 653 08 10
STRONA WWW:

Kancelaria Radców Prawnych

Kancelarię Radców Prawnych, mieszczącą się przy ulicy Starołęckiej w Poznaniu, współtworzą młodzi, lecz doświadczeni radcy prawni – Konrad Ciach i Krzysztof Rogulski. Kancelaria oferuje porady prawne, przygotowywanie dokumentów (umów, oświadczeń, regulaminów, porozumień itp.), analizę przepisów, prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie klientów w sądzie i postępowaniach windykacyjnych. Wszystkie usługi mogą być świadczone na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw. Firma współpracuje z innymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi, a także z komornikami i aplikantami radcowskimi. Kancelaria oferuje szeroki wachlarz porad prawnych – poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, poprzez prawo pracy, po spory sądowe i porady związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

W zakresie prawa cywilnego, które stanowi jedną z najobszerniejszych dziedzin wiedzy prawniczej, kancelaria specjalizuje się w konstruowaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, m. in. umów sprzedaży, najmu i dzierżawy, umów współpracy oraz zobowiązań kredytowych. Radcy prawni prowadzą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z umów i gwarancji jakości, a także z popełniania czynów niedozwolonych. Prowadzą również sprawy związane z nieruchomościami, np. dotyczące zasiedzenia lub zniesienia współwłasności. Kancelaria podejmuje działania windykacyjne na etapie przedsądowym (kontrakty i wezwania do zapłaty), w trakcie postępowania sądowego (przygotowanie pozwu i reprezentowanie klienta przed sądem), a także na etapie egzekucji komorniczej. Do zadań radców prawnych należy reprezentowanie klienta przed sądem administracyjnym i powszechnym na każdym etapie postępowania – przygotowanie powództwa, odpowiedzi na pozew, apelacji, skargi i innych pism niezbędnych przy sprawie sądowej. Kancelaria prowadzi sprawy sądowe zarówno na etapie postępowania zabezpieczającego, jak i egzekucyjnego.

Prawnik

W związku z delikatnym charakterem prowadzonych spraw oraz nieuniknionymi emocjami towarzyszącymi procesom do ważnej grupy świadczonych przez kancelarię usług należą porady związane z prawem rodzinnym. Radcy prawni oferują przygotowywanie pozwów oraz prowadzenie spraw rozwodowych, a także prowadzenie negocjacji pomiędzy małżonkami dotyczących warunków rozwodu. Świadczą również usługi związane z ustalaniem alimentów na dzieci i rozwiedzionych małżonków oraz regulowaniem kontaktów dziecka z rodzicami. Świadczenia na rzecz dziecka mogą być zasądzone zarówno po rozwodzie rodziców, jak i bez niego, gdyż niektóre małżeństwa nie decydują się na rozwód ze względów religijnych. Dlatego też prowadzenie spraw w sądzie rodzinnym jest szczególnie ważnym elementem w ofercie firmy, która prowadzi sprawy o przyznanie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Ponadto kancelaria oferuje pomoc przy polubownym podziale majątku rozwodzących się małżonków oraz prowadzi sprawy o podziale majątku przed sądem.

Radcy Prawni

Kancelaria-Ciach.pl świadczy usługi w zakresie prawa pracy – oferuje tworzenie umów, regulaminów i innych dokumentów regulujących stosunek między pracodawcą i pracownikami. Przygotowuje dokumentację niezbędną do sprawnego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz podejmuje się prowadzenia spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom wspólnoty i właścicielom lokali. Radcy prawni świadczą usługi związane ze sprawami administracyjnymi oraz prawidłowym funkcjonowaniem spółek. Prowadzą również doradztwo w dziedzinie prawa spadkowego, zarówno w zakresie tworzenia testamentu, jak i dochodzenia praw do spadku. Podejmują się także prowadzenia sporów sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji.

17.10.2013. 12:36